Działalność

rok 2008

WRZESIEŃ

Z inicjatywy kilkunastu osób dochodzi do spotkania organizacyjnego, na którym zawiązuje się Stowarzyszenie Miłośników Wsi Raciborowice.

Przygotowanie dokumentów rejestracji Stowarzyszenia, przygotowanie logo Stowarzyszenia.


GRUDZIEŃ

Montaż kul z piaskowca na bramie kościelnej,


 

rok 2009

4 KWIETNIA 

Stowarzyszenie bierze udział w gminnym konkursie wielkanocnym,


23 PAŹDZIERNIKA

Podpisanie umowy z Fundacją Polska Miedź w ramach wsparcia projektu "Adaptacja pomieszczeń Kina Kujawy w Raciborowicach Dolnych na siedzibę Stowarzyszenia Milośników Wsi Raciborowice"


PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ

Praca przy remoncie pomieszczeń Kina Kujawy do adaptacji na siedzibę Stowarzyszenia i Galerię /przy wsparciu pracowników z Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka/

 

  


12 GRUDNIA

Otwarcie w kinie "Kujawy" Galerii poświęconej historii wsi i mieszkanców Raciborowic.

 

Prezes Stowarzyszenia Romuald Piecek dziękuje inicjatorce powstania Galerii pani Teresie Przybylskiej.

 

Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. Wójt Gminy Pan Mirosław Haniszewski.

 

Okolicznościowe przemówienie prezesa Stowarzyszenia.

 

W środku gospodarz obiektu Pan Slawomir Piechocki.

 

Po uroczystym otwarciu Galerii w sali kinowej nastąpił pokaz archiwalnych zdjęć połączony z bankietem.


GRUDZIEŃ

Przygotowanie tablic informacyjnych poświęconych historii wsi (z projektu Odnowa Wsi Dolnośląskiej powstało 12 tablic informacyjnych - na zdjęciach poniżej 4 projekty tablic)

   


GRUDZIEŃ

Ustawienie choinek świątecznych - przed Galerią przy kinie Kujawy w Raciborowicach Dolnych i przy OSP w Raciborowicach Górnych


 

rok 2010

13 MARCA

Montaż tablic informacyjnych o historii wsi Raciborowice,

  

Montaż tablicy o GKS-ie i Parku /na zdjęciach powyżej : Mirosław Różycki, Romuald Piecek, Michal Warchoł, Aleksander Wis, Mariusz Pietka i Erwin Palczak/.

  

Montaż tablic o OSP i Cementowni "Podgrodzie" /na zdj. Erwin Palczak, Artur Drozdek, Mariusz Piętka, Aleksander Wis/. 


27 MARCA

Stowarzyszenie po raz drugi startuje w gminnym konkursie wielkanocnym

 

Stowarzyszenie reprezentowali : Małgorzata Bąk-Piecek, Józefa i Roman Dziedziczak (na zdj.) i Teresa Przybylska.


 KWIECIEŃ - WRZESIEŃ

praca przy przygotowaniu skweru pamięci pracowników Cementowni "Podgrodzie" i Zakladów Górniczych "Konrad"

                 


1/2 MAJA

Współudział w organizacji obchodów 60-lecia Kina "Kujawy"

DZIEŃ PIERWSZY - 1 MAJA

BENEFIS DLA KINOOPERATORA PANA SŁAWOMIRA PIECHOCKIEGO

     

DZIEŃ DRUGI - 2 MAJA 2010 - WIZYTA ZNANEGO AKTORA ROBERTA GONERY W KINIE KUJAWY

   


19 CZERWCA

Impreza imtegracyjna dla członków Stowarzyszenia na boisku GKS. Na imprezie grillowano, były konkursy sportowe, mecz siatkówki plażowej i kupa śmiechu ...

        


 

13 LIPCA

Wizytacja komisji z programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej Województwa Dolnośląskiego. Przygotowanie prezentacji wsi.

           

 


LISTOPAD

Wydanie książki autorstwa Wojciecha Kumosia i Romualda Piecek pt. :

"KRONIKA HISTORYCZNA RACIBOROWIC GÓRNYCH I DOLNYCH"

Na zdjęciu autorzy książki : Wojciech Kumoś (z lewej) i Romuald Piecek.

 

Okładka nowo wydanej książki o miejscowości Raciborowice .

KSIĄŻKA DO NABYCIA W KAŻDĄ NIEDZIELĘ W GALERII (15.00-18.00)  W CENIE 30,00 ZŁ


7 GRUDNIA

Ustawienie choinek świątecznych w Raciborowicach Górnych i Dolnych w tradycyjnych miejscach (przy kinie i OSP)

Podziekowania dla darczynców choinek :

Pana Kazimierza Króla i Pana Romana Dziedziczaka, którzy również pomogli wyciąć drzewka, przetransportować i ustawić.

 

    

 


11 GRUDNIA

Udział przedstawicieli Stowarzyszenia w Kongresie Odnowy Wsi (Zamek Kliczków).


 

rok 2011 

Plany :

- renowacja placu po byłym Cmentarzu Ewangelickim,

- otwarcie Skweru Pamięci,

 


7 MARCA

W tym dniu w Wiejskim Domu Kultury doszło do tradycyjnego spotkania członków Stowarzyszenia. Jednak nie było to jak zwykle robocze spotkanie, ale spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet. Zabawa była przednia. Wszystkie Panie ze Stowarzyszenia zostały obdarowane upominkami i kwiatami. Święto Kobiet uświetniono pięknym i smacznym tortem, a towarzystwo bawiło się przy znakomitych dowcipach opowiadanych przez członków.

Torcik ...mniam


7 KWIETNIA

Prace związane z wykończeniem skweru pamięci, sadzenie krzewów i drzewek ozdobnych.

 

 

Przy szpadelkach od lewej : Aleksander Wis, Józefa Dzidziczak, Jerzy Wieżalis, w tle Jolanta Wieżalis.

Pracy prezesa Romualda Piecyka przygląda się Pani Anna Król.

 

Mocna grupa Stowarzyszenia ! Od lewej, w dolnym rzędzie : Erwin Palczak, Artur Drozdek, Magdalena Panciszko, Henryk Licnerski, Małgorzata Mocarska, Anna Król, Robert Schmalenberg. Powyżej od lewej : Jerzy i Jolanta Wieżalis, Romuald Piecek, Halina Biczysko, Józefa Dziedziczak z wnuczkiem, Aleksander Wis. Fotkę zrobiła niezawodna Pani Teresa Przybylska (na zdjęciu poniżej).


 

11 CZERWCA - OTWARCIE SKWERU PAMIĘCI, WIZYTACJI KOMISJI I GOŚCI W RAMACH PRZYZNANEGO WYRÓŻNIENIA "PIĘKNA WIEŚ DOLNOŚLĄSKA" 

Nadszedł dzień, w którym władze gminy i członkowie Stowarzyszenia mogli uroczyście otworzyć skwer pamięci poświęcony pracy mieszkańców Raciborowic w Cementowni "Podgrodzie" w Raciborowicach i Zakładów Górniczych "Konrad" w Iwinach. Skwer powstał dzięki pomysłowi Stowarzyszenia oraz zaangażowaniu władz gminy, a przede wszystkim mieszkańców Raciborowic Dolnych i Górnych. Z nieużytku powstało piękne miejsce rekreacji i wypoczynku, które jest ozdobą naszej miejscowości.

W tym samym dniu Raciborowice odwiedziła liczna delegacja z innych regionów Polski. Wizyta była pokłosiem przyznanego wyróżnienia w ramach odnowy wsi dolnośląskiej "Piękna Wieś Dolnośląska". Nasza miejscowość otrzymała to wyróżnienie w ubiegłym roku. Działalność naszego Stowarzyszenia wzbudziła wśród gości wielkie uznanie.

/fot. Mirosław Różycki/

 

Członkowie Stowarzyszenia wraz zaproszonymi gośćmi na skwerku pamięci.