KONTAKT

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW WSI RACIBOROWICE

Adres : Raciborowice Górne/Dolne

Adres do korespondencji : Raciborowice Górne 197, 59-720 Raciborowice Górne.

e-mail : smwraciborowice@gmail.com,

SIEDZIBA :

zastępczo :

Wiejski Dom Kultury w Raciborowicach Górnych (tel. 75/73 89 382) - ZEBRANIA STOWARZYSZENIA

Zebrania odbywają się raz w miesiącu w każdy pierwszy poniedzialek miesiąca we Wiejskim Domu Kultury

w Raciborowicach - informacja podawana na afiszach i stronie głównej.

Galeria w Kinie "Kujawy"

- czynna w każdą niedzielę w godzinach 15.00-18.00

OSOBY DO KONTAKTU :

Prezes Stowarzyszenia : Romuald Piecek - tel. 606 714 366

Viceprezes Stowarzyszenia : Teresa Przybylska - tel. 604 469 549

Skarbnik Stowarzyszenia : Mirosław Różycki - tel. 75/73 89 382 (w godz. 12.00 - 19.00 z wyjątkiem środy)